magnifier

projekty

W NIKZ realizujemy wielopłaszczyznowe projekty związane z zabytkami!

Prowadzimy badania archeologiczne, inwentaryzacje, a także prace projektowe i wykonawcze. Upowszechniamy wiedzę o polskim dziedzictwie, nie tylko poprzez warsztaty i szkolenia dla specjalistów, ale również poprzez wydarzenia popularyzatorskie i kampanie społeczne.

Prezentujemy historie zabytków oraz popularyzujemy dorobek konserwatorów polskich i z Polską związanych w atrakcyjny i niestandardowy sposób. W naszych działaniach stawiamy przede wszystkim na nowoczesne formy wyrazu.

Skip to content