magnifier

Polski system certyfikacji prac przy zabytkach

NIKZ został koordynatorem zespołu ds. certyfikacji, który został powołany w celu opracowania certyfikatu jakości dla wykonawców prac konserwatorskich.

article

Projekt krajowej certyfikacji, na wzór certyfikatów europejskich, ma na celu podkreślenie, uznanie i potwierdzenie kompetencji podmiotów wykonujących prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach. Ma także zapobiegać nieprzemyślanym i niewłaściwym działaniom, a w dłuższej perspektywie uchronić obiekty przez uszkodzeniem.

Podstawą do wydania certyfikatu będzie potwierdzona audytem wysoka jakość dotychczas prowadzonych prac. W ramach oceny wykonawców sprawdzane będą:

 • zgodność z przepisami prawa,
 • przestrzeganie zasad prowadzenia prac konserwatorskich,
 • jakość zrealizowanych badań konserwatorskich i/lub archeologicznych,
 • poziom wykonawstwa, w tym rodzaje zastosowanych technik i technologii.

Zadaniem NIKZ jest przygotowanie norm prawnych i organizacyjnych, które pozwolą na stworzenie i sprawne wdrożenie systemu certyfikacji jakości w Polsce, a następnie jego utrzymanie. System w założeniu ma charakter stały, a nie czasowy, co pozwoli na wystawianie certyfikatów o dłuższych okresach ważności, a także na ich przedłużanie.

Pierwszym działaniem w ramach projektu będzie przygotowanie do końca 2023 r. regulaminu certyfikowania wykonawców prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i badań konserwatorskich. Do współpracy przy projekcie NIKZ zaprosił grono ekspertów z organizacji społecznych i branżowych. W składzie zespołu ds. certyfikacji znaleźli się:

 • Grażyna Bastek, ICOM
 • Grzegorz Basiński, ICOMOS
 • Filip Gawliński, specjalista ds. zabytkowej architektury drewnianej
 • Małgorzata Gwiazdowska, SHS
 • Andrzej Jakubowski, specjalista ds. prawa międzynarodowego
 • Dariusz Kopciowski, SKZ
 • Aleksander Kwapiński, SNAP
 • Grzegorz Mądrach, ZPAP
 • Katarzyna Pałubska, DOZ
 • Katarzyna Sielicka, specjalistka ds. zarządzania zabytkami
 • Katarzyna Sikora – Święch, PTTK
 • Klaudia Zarzycka, WUOZ Lublin

Certyfikacja będzie jedynie formą uznania oraz promocji najlepszych, najbardziej wykwalifikowanych wykonawców, a nie formą obowiązkowej akredytacji. Ma ona potwierdzać kompetencje i eksponować dobre praktyki, a także ułatwić znalezienie wykwalifikowanych specjalistów.

Projekt jest finansowany z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturowego. 

Zobacz również

Wpisy powiązane z projektem

Skip to content