magnifier
06 lipca 2023

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków podpisał porozumienie z powiatem żagańskim

W dniu 16 czerwca 2023 r. Dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków dr Michał Laszczkowski, oraz Zarząd Powiatu Żagańskiego, reprezentowany przez Starostę Henryka Janowicza, Wicestarostę Annę Michalczuk i Skarbnika Powiatu Elżbietę Bielecką, podpisali porozumienie.

Współpraca dotyczy realizacji projektu „Opracowanie programu badań konserwatorskich i architektonicznych, wraz z uzyskiwaniem stosownych pozwoleń i wykonaniem badań na ich podstawie łącznie z opracowaniem programu kompleksowych prac konserwatorskich pałacu w Iłowej w województwie lubuskim, wraz z elementami wyposażenia wnętrz i otoczenia oraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji konserwatorskiej zezwalającej na realizację prac konserwatorskich”.

Wsparcie NIKZ obejmie zamówienie opracowania programu i przeprowadzenia badań konserwatorskich i architektonicznych pałacu w Iłowej oraz wykonanie, na podstawie zrealizowanych badań, programu kompleksowych prac konserwatorskich pałacu po uprzednim uzyskaniu stosownych pozwoleń konserwatorskich. Prace zostaną przeprowadzone zgodnie z wytycznymi wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Udostępnij wpis w mediach społecznościowych

Zobacz również

Zainteresuj się innymi wpisami

Zobacz wszystkie wpisy
Skip to content